Rekvizīti

Biroja adrese:

Mihaila ielā 3, Daugavpils
LV-5401, Latvija
Tālrunis:+ 371 654 30279; +371 654 30253; Mob. (+371) 28257603

E-pasts: rotkocentrs@daugavpils.lv
http://www.rothkocenter.com

 

Juridiska adrese:
Mihaila ielā 3, Daugavpils
LV-5401, Latvija

 

Mūsu rekvizīti:

Reģ. numurs: 90009938567
Mihaila ielā 3, Daugavpils
Banka: A/S Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV76PARX 0000 8500 6287 8

 

Maksas pakalpojumu rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
reģ. nr. 90009938567

A/S Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV43PARX 000 08500 6880 7
Subkonts 20801008220