About the centre

 • Par Centru

  Par Centru Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs – daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un izglītības centrs Daugavpils/Dinaburgas cietoksnī, artilērijas Arsenāla ēkā. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko oriģināldarbiem. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvās aplūkot patstāvīgās un mainīgās ekspozīcijas. Patstāvīgās ekspozīcijas veidos Marka Rotko darbu oriģināli un reprodukcijas, digitālā ekspozīcija par mākslinieka dzīvi un daiļradi, kā arī kultūrvēsturiskās ekspozīcijas. Mainīgās ekspozīcijas - Latvijas, Eiropas un pasaules mākslinieku darbu izstādes. Centrā varēs izmantot mākslinieku studiju-rezidenču, semināru un konferenču, sarīkojumu telpas, kā arī iesaistīties tur organizētajos pasākumos. Labam noskaņojumam un izsmalcinātai maltītei tiks atvērta kafejnīca Arsenāls. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra prezentācija
 • Simtgades svinības

  Simtgades svinības Rotko simtgade Daugavpilī tika atzīmēta 2003.gada 24.-25.septembrī. Svinības koordinēja Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs, atbalstīja Kultūras ministrija, Valsts muzejs. Virkne pasākumu tika organizēti ciešā sadarbībā ar ASV Vēstniecību Rīgā. Organizatoru centieni bija virzīti uz to, lai simtgades atzīmēšana palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem uzzināt vairāk par tās slavenajiem dēliem. Rotko darbi, uzskatīti par „amerikāņu”, Latvijā nebija pazīstami „dzelzs aizkara” dēļ un tobrīd bija nepieciešams palīdzēt sabiedrībai apzināt ar tiem saistīto pilsonisko lepnumu un pilsētas, reģiona, Latvijas un Austrumeiropas identitāti.
 • Ieskats Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tapšanas vēsturē

  Daugavpils Marka Rotko mākslas centra (DRMC) izveides projekta attīstība sākās ar ideju 2002 gadā, kad tika uzsākta M.Rotko simtgadu svinību organizēšana. 2003. gadā Daugavpilī notika plaši starptautiski pasākumi par godu mākslinieka simtgadei. Tika izveidota M.Rotko mākslas reprodukciju zāle Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā un uzstādīta M.Rotko piemiņas zīme „Veltījums Rotko”, autors R. Gibovskis.
 • Noma

  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.18.punktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” informē, ka: Nenomā nekustamos īpašumus no privātpersonām vai kapitālsabiedrībām; Iznomā sekojošus nekustamus īpašumus: 2.1. Neapdzīvojamās telpas 375.40 m2platībā SIA „Daugavpils bokseru klubs” reģ.Nr.41503015140 2.2. Neapdzīvojamās telpas daļu 5,0 m2 platībā SIA EgoDizains” reģ.Nr.41503057106 2.3. Neapdzīvojamās telpas daļu 1,0 m2 platībā SIA „Kafe seviss” reģ.Nr.40003419037