Biennāle

LATVIJAS STARPTAUTISKĀ KERAMIKAS BIENNĀLE 2018

ATMIŅU LĀDE, Starptautiskā keramikas konkursa izstāde

Latvija, Daugavpils,2017. gada 1. decembris – 2018. gada 21. janvāris

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi un II Latvijas starptautisko keramikas biennāli 2018. gadā, jau šogad, 2017. gada 1. decembrī, Daugavpils Māla mākslas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru atklās starptautisko keramikas konkursa izstādi ATMIŅU LĀDE. Arī šoreiz izstāde tiek veltīta izcilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona (1931-2013) piemiņai. Savā radošajā darbā Pēteris Martinsons vairākkārt veidoja atmiņu lādes. Tās pārsvarā bijušas neliela izmēra ģeometriskas formas trauciņi, rotāti ar reljefu iespiedumiem un bieži vien spilgtām glazūrām. Mākslinieks tajās iemūžināja savas atmiņas par vietām un sastaptajiem cilvēkiem, tādējādi simboliski saglabājot tās drošībā un neļaujot tām izgaist.

DALĪBAS NOTEIKUMI

Organizatori                                                                                                                                                     

Starptautisko keramikas konkursa izstādi ATMIŅU LĀDE rīko Daugavpils Māla mākslas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Pasākums tiek īstenots 2018. gada II Latvijas starptautiskās keramikas biennāles programmas ietvaros, sagaidot Latvijas valsts simtgadi.

Izstādes kurators:

Valentīns Petjko, +37120207533, valentins.petjko@gmail.com

Žūrija                                                                                                                                                                

Valda Podkalne (LATVIJA), māksliniece

Ieva Nagliņa (LATVIJA), māksliniece, kuratore, Rīgas porcelāna muzejs

Māris Čačka (LATVIJA), mākslinieks, kurators, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Rasa Stružienė (LIETUVA), Panevēžas pilsētas mākslas galerijas Keramikas paviljona menedžere

Pille Kaleviste (IGAUNIJA), māksliniece

Valentīns Petjko (LATVIJA), mākslinieks, izstādes kurators, Daugavpils Māla mākslas centrs

Dalībnieki                                                                                                                                                         

Dalībai Starptautiskajā keramikas konkursa izstādē ATMIŅU LĀDE tiek aicināti individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas neatkarīgi no vecuma un nacionalitātes. Katrs dalībnieks (individuālais māskinieks vai mākslinieku grupa) var pieteikt dalībai tikai vienu mākslas darbu. Pieteiktajiem mākslas darbiem jāatbilst izstādes tematiskajai koncepcijai, pievienojot pieteikumā īsu atmiņu aprakstu, kas tajā iemūžināti (teksta fragments tiks eksponēts kopā ar darba anotāciju). Mākslas darba maksimālie izmēri ir 25cm x 25cm x 25cm. Keramikas komponentei mākslas darbā ir jābūt vismaz 80%, tam jābūt radītam 2016-2017 gada laikā. Mākslas darbs nedrīkst būt iepriekš izstādīts citos konkursos, kā arī publicēts katalogos.

Pieteikšanās kārtība                                                                                                                                        

Individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas, tiek aicināti pieteikties Starptautiskajai keramikas konkursa izstādei ATMIŅU LĀDE,

aizpildot:

  1. TIEŠSAISTES PIETEIKUMA VEIDLAPU

un nosūtot:

  1. 3 augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg mākslas darba fotogrāfijas (600 dpi), kas atspoguļo darbu no dažādiem skatupunktiem uz neitrāla fona (balta, melna vai pelēka) uz e-pastu: licb2018@gmail.com. Iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas atlasīto darbu kataloga izveidošanā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 15. oktobrim.

Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 15. oktobra, netiks izskatīti.

Vērtēšanas kārtība                                                                                                                                          

Iesūtīto pieteikumu vērtēšana notiks 2 posmos

  1. posms – konkursa izstādes dalībnieku atlase

Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un mākslas darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus (mākslas darbus), kas piedalīsies Starptautiskajā konkursa izstādē ATMIŅU LĀDE. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 23. oktobrim. Apstiprinātajiem izstādes dalībniekiem jānogādā atlasītie mākslas darbi uz konkursa izstādes norises vietu līdz 2017. gada 24. novembrim.

  1. posms – uzvarētāju darbu atlase

Starptautiskās keramikas konkursa izstādes ATMIŅU LĀDE trīs uzvarētāji tiks izvēlēti pirms konkursa izstādes atklāšanas aizklātajā žūrijas balsojumā pēc mākslas darbu vērtēšanas klātienē.

Uzvarētāji tiks paziņoti Starptautiskās keramikas konkursa izstādes ATMIŅU LĀDE atklāšanas ceremonijā 2017. gada 1. decembrī. Uzvarētāju darbi nonāks organizatoru īpašumā un tiks iekļauti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā.

Darbu transportēšana un apdrošināšana                                                                                                       

Darbu nogādāšana līdz izstādes norises vietai:

23.10.2017. – 24.11.2017.

  1. vērtēšanas posma ietvaros atlasītajiem dalībniekiem jānogādā konkursa izstādei ATMIŅU LĀDE atlasītie darbi uz izstādes norises vietu līdz 2017. gada 24. novembrim. Darbu uz izstādes norises vietu tās darba laikā var nogādāt personīgi vai arī izmantojot kurjera pakalpojumus. Dalībnieks ir atbildīgs par atbilstošu un kvalitatīvu darba iepakojumu, kuru organizatori izmantos, nosūtot darbu atpakaļ dalībniekam. Visus transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, nogādājot darbu uz izstādes norises vietu, sedz dalībnieks.

No darba saņemšanas brīža līdz 2018. gada 28. februārim organizatori nodrošinās darbam 24 stundu fizisku apsardzi.

Darba atgriešana:

22.01.2018.-28.02.2018.

Dalībnieki var saņemt darbu personīgi izstādes norises vietā tās darba laikā vai izmantot kurjera pakalpojumus no 2018. gada 21. janvāra līdz 28. februārim. Transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, atgriežot darbu dalībniekam, sedz dalībnieks.

Dalībnieks var dāvināt darbu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Šajā gadījumā darbs tiks iekļauts organizatoru laikmetīgās keramikas kolekcijā un dalībnieks saņems tam atbilstošu apliecinājumu.

Darbi, kas netiks izņemti līdz 2018. gada 28. februārim, nonāks organizatoru īpašumā.

Izstāde                                                                                                                                                             

Starptautiskā keramikas konkursa izstāde ATMIŅU LĀDE notiks no 2017. gada 1. decembra līdz 2018. gada 21. janvārim.

Izstādes norises vieta:

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,

Mihaila iela 3,

Daugavpils,

LV-5410,

LATVIJA

www.rotkocentrs.lv

Izstādes montāžu un demontāžu veic tikai organizatori.

Apbalvojumi                                                                                                                                                     

Iespēja rīkot personālizstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra telpās 2019. gada ziemā

Dalība VI Starptautiskajā keramikas mākslas simpozijā CERAMIC LABORATORY 2018. gada vasarā

Dalībnieku ieguvumi                                                                                                                                        

 Izstāde

Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas pazīstamākajā un lielākajā laikmetīgās mākslas centrā, kas atrodas Daugavpils vēsturiskajā daļā – Dinaburgas cietoksnī. Daugavpils ir pazīstama arī kā izscilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona (1931-2013) dzimtā pilsēta. Kopš 2013. gada Daugavpils Marka Rotko mākslas centram pieder lielākā Pētera Martinsona darbu kolekcija.

Balva

Konkursa izstādes uzvarētājiem būs iespēja rīkot personālizstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 2019. gada ziemā un piedalīties VI Starptautiskajā keramikas mākslas simpozijā CERAMIC LABORATORY 2018. gada vasarā.

Katalogs

Visi konkursa izstādē ATMIŅU LĀDE eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par piedalīšanos izstādē.

Atpazīstamība

Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar mākslu saistītajos medijos, interneta resursos un sociālajos tīklos.

Dāvinājums

Konkursa izstādes dalībnieku darbi, kuru autori nolēma tos dāvināt organizatoriem, tiks iekļauti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra laikmetīgās keramikas kolekcijā. Dāvinātāji saņems tam atbilstošu apliecinājumu. Darbiem tiks nodrošināta atbilstoša uzglabāšana, kā arī tie tiks eksponēti dažādās organizatoru rīkotajās izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Personīgās informācijas izmantošana                                                                                                            

Dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju, visa veida medijos.

Kontaktinformācija                                                                                                                                          

Valentīns Petjko, izstādes kurators

tel.: +371 20207533, valentins.petjko@gmail.com