2018. gada nogalē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs noslēdza līgumu ar mākslinieku un mākslas mecenātu no Monako – Bazilu Alkaci (Basil Alkazzi) par Bazila Alkaci iepirkumu fonda izveidi Rotko centrā.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs gandrīz sešu gadu pastāvēšanas laikā atbildīgi strādā, lai Daugavpils kultūras procesi iekļautos Eiropas un pasaules kultūras apritē un piedāvātu ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas iedzīvotājiem un tūristiem no visas pasaules pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm Daugavpilī.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbību un aktivitātes ir pamanījis un novērtējis mākslinieks un vispasaules mākslas un kultūras iestāžu atbalstītājs Bazils Alkaci. Abpusēji vienojoties, tika noslēgts līgums par Bazila Alkaci iepirkumu fonda (The Basil Alkazzi Acquisition Fund) izveidi Rotko centrā Rotko centra glezniecības kolekcijas papildināšanai.

Bazila Alkaci iepirkumu fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt jaunu un pieredzējušu Latvijas un ārvalstu gleznotāju radošo darbību, iepērkot darbus Rotko centra glezniecības kolekcijas papildināšanai. Darbi tiks iepirkti atbilstoši Rotko centra mākslas kolekcijas izstrādātajām vadlīnijām un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbības stratēģijai, kas glezniecības kolekcijas kontekstā ir abstraktā, modernā un laikmetīgā glezniecība. Iepirkumi tiks balstīti uz Rotko centra kuratoru un mākslas padomes ierosinājumiem, Rotko centra krājuma komisijas priekšlikumiem un lēmumiem, kurus apstiprina vadītājs. Veicot mākslas darbu iepirkumu, tiks izskatīta iespēja iegādāties mākslas darbus no kolekcijā jau pārstāvētiem māksliniekiem, tādejādi veidojot kolekcijā pilnvērtīgu priekštatu par autoru un nodrošinot iespēju turpmāk pilnvērtīgi deponēt mākslas darbus nozīmīgās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, līdzās mākslas darbiem spodrinot Rotko centra un Bazila Alkaci iepirkumu fonda zīmolus.

Bez finansiālajiem līdzekļiem britu mākslinieks Bazils Alkaci Daugavpils Marka Rotko mākslas centram uzdāvināja savus oriģināldarbus un Dienvidkorejas fotogrāfa Mjonga-Čola Čanga (Myoung-Cheul Chung) ierobežota laidiena fotogrāfijas, kuras papildinās Rotko centra fotomākslas kolekciju. Kopš 2016. gada viņš ir arī daudzkārtēji papildinājis Rotko centra bibliotēkas grāmatu klāstu ar vērtīgām grāmatām par mākslu.

Bazila Alkaci novērtējums un atbalsts veicina Rotko centra izvirzīto mērķu sekmīgu sasniegšanu mākslas darbu iepirkšanas segmentā, pielīdzinot spēju konkurēt ar laikmetīgās mākslas muzejiem un galerijām visā pasaulē.

Iepirkuma fonds darbosies 2019. gadā, un tas ir nozīmīgs ieguldījums Rotko centra glezniecības kolekcijas papildināšanā, kas ne tikai ceļ Rotko centra vērtību ar nozīmīgiem mākslas darbiem, bet veic arī būtisku sociālo funkciju – finansiāli atbalsta mākslinieku veikumu, kas savukārt nav maznozīmīgi mūsu reģionā – Austrumeiropā.