NAV IZŅĒMUMS

Latgales reģiona mākslinieku izstāde


Pēdējo gadu notikumi ir spilgti iezīmējuši savstarpējo saistību, kas globālā mērogā ietekmē visus zemeslodes iedzīvotājus. Tas ir izpaudies gan ekonomikā, gan politikā, gan veselības aprūpē, un izņēmums nav arī mākslas pasaule. Tāpat izņēmums nav arī Latgales reģions, kur mākslas dzīve ir turpinājusies un atsevišķu cilvēku radošums ir izpaudies jaunos darbos.

Mākslas pasaule tik tiešām nav izņēmums – arī tajā pastāv reakcionāra darbība, sabiedrībai reflektējot par mūsdienu jaunajām normām, ik pa brīdim tiek akcentētas sen ielaistas problēmas, un nekur nav pazudušas arī mūžīgās, neizsmeļamās tēmas un iedvesmas avoti. Arī mākslinieki nav izņēmums – mēģinot izpaust savu individualitāti, mākslinieks aizvien ir pasaules daļa, kas darbojas vienotā tēlu un izteiksmes līdzekļu sistēmā, kur kopīga valoda jāatrod ne tikai ar skatītāju, bet arī pašam ar sevi.

Kāda ir bijusi mākslas un mākslinieka dzīve šajā dīvainajā laikā? Vai radošumam tas ir bijis atelpas brīdis no ikdienas steigas, lai varētu pilnvērtīgi nodoties procesam, vai, tieši otrādi, jaunā kārtība ir radījusi vēlmi jo asāk reaģēt uz apkārt notiekošo, atliekot malā skrupulozitāti un radot impulsīvus darbus?

Šajā izstādē apskatāmi 44 Latgales reģiona mākslinieku darbi, kas raksturo pēdējo gadu sajūtas, fiksējot gan pārmaiņas, kas skārušas ikdienas dzīvi, gan nemainīgās vērtības, kas gadu gaitā vieno pasauli kopīgā mākslas valodā.


Izstādē piedalās:

Alīna Petkune, Agita Zemīte, Ludvigs Bērziņš, Aivars Bulis, Ilgvars Zalāns, Ilona Linarte Ruža, Dace Pudāne, Anastasija Dubovska, Žanna Vērdiņa, Svetlana Saveļjeva, Aiva Žūriņa, Inguna Liepa, Imants Haņeckis, Ingūna Levša, Ilze Griezāne, Ēriks Volonts, Anna Silabrama, Sanri, Nataļja Marinoha, Eleonora Pastare, Annele Slišāne, Viktorija Grappa, Vija Stupāne, Ksenia Shinkovskaya, Kristīne Nicmane, Diāna Apele, Darja Smirnova, Edgars Vronskis, Oksana Vronska, Vēsma Ušpele, Ilona Abdulajeva, Una Gura, Dāvis Ieviņš, Valija Platace, Sarmīte Bogdanoviča, Nellija Dzalba, Viktorija Valujeva, Agra Ritiņa, Ivo Folkmanis, Uldis Čamans, Mairita Folkmane, Aleksandra Šļahova, Lilija Zeiļa, Andris Bižāns


Izstādes norises laiks: 22.04.-26.06.2022.