TRĀPĪTS DESMITNIEKĀ

Latgales reģiona mākslinieku izstāde


Intelekta spējas izpaužas prasmē plaši un labskanīgi aprakstīt kādu notikumu un, vēl jo vairāk, raksturot parādību tik precīzi, ka teiktajam vairs nav, ne ko piebilst, ne iebilst. “Trāpīt desmitniekā” ir augstākā inteliģences pilotāža, kas mums kā domājošām būtnēm ir pieejama, verbalizējot savu cilvēcisko pieredzi un apkārtējās pasaules norises.

Mākslinieciskā izpausme neaprobežojas ar vārdu atveidošanu. Tā iekļauj vairāku kategoriju kopumus – formu, krāsu, kustību, gaismu, ēnu, faktūru, skaņu, telpu, visu apjaušamo un neapjaušamo pastāvēšanu. Mākslinieciskā “trāpīšana desmitniekā” sakņojas mākslinieka spējā tiktāl atbrīvoties savās izpausmēs, ka radītais darbs kļūst par jaunu atskaites punktu, no kura var sākties diskusija, strīds, fantāzija, gandarījums, niknums vai vēl cita emocionāla reakcija.

Intelektuālais impulss, ko rada mākslas darba klātesamība, ne vienmēr ir tūlītēji uztverams, un arī tā iedarbība nav nekavējoša. Tas ir kā pirmais solis vēl pirms došanās jaunos atklājumos vai gatavošanās mērķa sasniegšanai. Bez šiem impulsiem nav iedomājama sabiedrības attīstība. Tieši tādēļ tik svarīga ir mākslinieciskās izpausmes brīvība – iespēja būt pilnībā patiesam gan pret sevi, gan apkārtējiem un bez jelkādiem ārējiem vai iekšējiem cenzūras žņaugiem pravietiski “trāpīt desmitniekā” ar tiem intelektuālajiem impulsiem, kas māksliniekam pieejami.

Latgales reģiona mākslinieku izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiek jau desmito reizi, apkopojot mākslinieku mēģinājumus radoši “trāpīt desmitniekā” un aizsākot Rotko centra desmit gadu jubilejas svinības.


Izstādes norises laiks: 03.03.2023.-21.05.2023.