(Plānotā izstāde – 2022. gada septembris – decembris)


Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Igaunijas Keramikas asociāciju un Lietuvas Mākslinieku asociāciju izsludina atklātu pieteikšanos Baltijas laikmetīgās keramikas izstādei SAFE HORIZONS, kas notiks Dienvidkorejā 2022. gada septembrī – decembrī. Projektu atbalsta Baltijas Kultūra fonds.


DALĪBAS NOTEIKUMI

Projekta mērķis ir organizēt plašu Baltijas laikmetīgās keramikas izstādi Dienvidkorejā kā jaunu un unikālu kultūras notikumu, kas veicina kultūras sadarbību starp trim Baltijas valstīm iekšienē un ārpus tās, kā arī stiprina Lietuvas, Igaunijas un Latvijas kultūras internacionalizāciju caur kopīgiem kultūras pasākumiem.

Izstādes tēma – SAFE HORIZONS jeb DROŠIE HORIZONTI – ir vienojošs un daudzšķautņains mūsdienu pasaules jēdziens, kas ietver ģeopolitiskus jautājumus, kā arī aktuālos globalizētās pasaules izaicinājumus – dabas aizsardzību, jaunākos cilvēku drošības aspektus un tehnoloģisko pusi efektus. Tas ir starptautisks mākslas un kultūras pasākums, kas popularizēs Baltijas mākslas tēlu starpkontinentāli, vienlaikus koncentrējoties uz vietējo mākslinieku izaugsmi un laikmetīgās mākslas attīstību. Veidojot izpratni par Baltijas kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, pasākums paplašinās Baltijas valstu “drošo redzesloku” gan Eiropas līmenī, gan visā pasaulē.


KURATORI:

Aivars Baranovskis (LV)

Valentīns Petjko (LV)

Pille Kaleviste (EE)

Agne Šemberaite (LT)


ŽŪRIJA

Latvijas žūrija

Pille Kaleviste (EE), māksliniece, kuratore

Agne Šemberaite (LT), māksliniece, kuratore

Rūta Šipalytė (LT), māksliniece, kuratore

Juss Heinsalu (EE), mākslinieks, kurators

Jisun Kim (KR), kuratore

 

Lietuvas žūrija

 Valentīns Petjko (LV), mākslinieks, kurators

Aivars Baranovskis (LV), mākslinieks, kurators

Pille Kaleviste (EE), māksliniece, kuratore

Juss Heinsalu (EE), mākslinieks, kurators

Jisun Kim (KR), kuratore

 

Igaunijas žūrija

 Valentīns Petjko (LV), mākslinieks, kurators

Aivars Baranovskis (LV), mākslinieks, kurators

Agne Šemberaite (LT), māksliniece, kuratore

Rūta Šipalytė (LT), māksliniece, kuratore

Jisun Kim (KR), kuratore


DALĪBNIEKI

Izstādē tiks aicināti piedalīties 60 mākslinieki (20 mākslinieki no katras Baltijas valsts). Mākslinieki tiks atlasīti konkursa kārtībā, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem. Izvēli veiks augstāk norādītā žūrija. Baltijas valstis pārstāvēs vairāku paaudžu mākslinieki no katras valsts – gan pieredzējuši virzītājspēki savā jomā, gan jaunāki mākslinieki.

Individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiek aicināti iesniegt savus mākslas darbus Baltijas laikmetīgās keramikas izstādei SAFE HORIZONS. Katrs pretendents (individuāls mākslinieks vai mākslinieku grupa) var iesniegt līdz 2 mākslas darbiem, tomēr dalībai izstādē varēs tikt izvēlēts tikai viens mākslas darbs. Iesniegtajiem mākslas darbiem jāatbilst izstādes tēmai. Mākslas darbu minimālajam izmēram vismaz vienā dimensijā jābūt vienādam vai lielākam par 25 cm. Aktīvi strādājošie mākslinieki tiek aicināti radīt mākslas darbus īpaši izstādei vai iesniegt jaunākos darbus, kas atbilst izstādes tēmai.


PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Atsevišķi mākslinieki vai mākslinieku grupas tiek aicināti pieteikties Baltijas laikmetīgās keramikas izstādei SAFE HORIZONS, iesniedzot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA VEIDLAPU.

Augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg attēlam (vismaz 300 dpi), kas pievienots pieteikuma veidlapai, jāattēlo mākslas darbs uz neitrāla fona (balta, melna vai pelēka).

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 31. martam.

Pieteikumi, kas iesniegti pēc 2022. gada 31. marta, netiks izskatīti.


ATLASES KĀRTĪBA

Pamatojoties uz saņemtajām pieteikuma veidlapām, žūrija izvēlēsies darbus dalībai Baltijas mūsdienu keramikas izstādē SAFE HORIZONS. Atlases rezultāti tiks paziņoti 2022. gada aprīlī.


TRANSPORTĒŠANA

Dalībniekiem atlasītie darbi jānogādā organizatoriem 2022. gada maijā. Precīzi datumi tiks norādīti kopā ar atlases rezultātu paziņošanu.

Visus starptautiskos pārvadājumus organizēs organizatori.


IZSTĀDE

Baltijas laikmetīgās keramikas izstādes SAFE HORIZONS notiks Dienvidkorejas Kjonggi laikmetīgās keramikas mākslas muzejā Jodžu pilsētā, Korejā.

Izstādes iekārtošanu veiks tikai organizatori.


PAPILDU INFORMĀCIJA

Personiskās informācijas izmantošana

Dalībnieki ļauj organizatoriem jebkāda veida plašsaziņas līdzekļos reproducēt atlasīto mākslas darbu attēlus, kā arī citu informāciju par dalībniekiem.

Kontaktinformācija

Aivars Baranovskis, +3712702949427, aivars.baranovskis@yahoo.com

Valentīns Petjko, +371 20207533, valentins.petjko@gmail.com