2022. gada 11. – 22. jūlijs, Viļaka


Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru aicina māksliniekus pieteikties Starptautiskajam glezniecības plenēram “Valdis Bušs 2022 ”, kurš tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros. Plenērs “Valdis Bušs 2022” tiek organizēts Viļakā, kas ir pazīstama un ar plašu vēsturi bagāta pilsēta Latvijas austrumos, un Latvijas ainavu meistara Valda Buša dzimtajā pusē.

Plenēra mērķi:

 1. Apzinoties Valda Buša mākslas mantojuma unikalitāti, pievērst uzmanību Viļakai kā mākslinieka dzimtajai pilsētai;
 2. Veicināt interesi par Viļaku kā mākslinieciski rosinošu pilsētu ar perspektīvu to veidojot par plenēru rezidenču vietu;
 3. Ar plenēra dalībnieku darbiem papildināt topošā Valda Buša mākslas centra – mājas Viļakā kolekciju (līdz centra-mājas izveidei darbu saglabātību nodrošina Viļakas muzejs.

Plenēra norises vieta un laiks: Viļaka, Latvija, 2022 .gada 11. – 22. jūlijs

Plenēra dalībnieki: Plenērā piedalās 6 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).


Plenēra organizatori nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Viļakai un atpakaļ;
 2. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Viļakā (ēdināšana un viesnīca (vienā telpā dzīvo vairāki cilvēki ar koplietošanas vannas istabu, pieejama pirts);
 3. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 4. Darba materiālus un instrumentus (audeklus un krāsas);
 5. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, plenēra kataloga izdošana);
 6. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa Viļakas un Balvu pilsētām un to apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī – Rotko centra apmeklējums;
 7. Plenēra noslēguma izstādi.

Mākslinieki nodrošina:

 1. Specifiskos darba materiālus un instrumentus (tajā skaitā savas otas);
 2. Vismaz divu plenēra laikā radīto darbu dāvinājumu Viļakai topošā Valda Buša mākslas centra – mājas Viļakā kolekcijai.
 3. Izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu no mītnes zemes līdz Rīgai un atpakaļ.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 1. aprīlim, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMU! Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2022 gada 1. aprīļa, netiks pieņemti.

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:

Žūrija izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus dalībai simpozijā pēc 2022. gada 10. aprīļa. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība simpozijā.

Kontaktpersona: Māris Čačka

maris.cacka@gmail.com

www.rotkocentrs.lv