2022. gada 22. aprīlis6. maijs, Daugavpils


Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs aicina māksliniekus pieteiktis Starptautiskajam glezniecības simpozijam „Silva Linarte 2022”, kurš tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Simpozijas mērķi:

 1. Apzināties Silvas Linartes mākslas mantojuma unikalitāti.
 2. Veicināt interesi par Daugavpili kā mākslinieciski rosinošu pilsētu;
 3. Ar simpozija dalībnieku darbiem papildināt Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekciju.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2022. gada 22. aprīlis 6. maijs

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 6 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).


Simpozija organizatori nodrošina:

 1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 3. Darba materiālus un instrumentus;
 4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
 6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2022. gada 6. maijā).

Mākslinieki nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
 2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
 3. Vismaz divu simpozija laikā radīto darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 1. martam, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMU Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2022. gada 1. marta, netiks pieņemti.

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:

Simpozija žūrija izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus dalībai simpozijā pēc 2022. gada 14. marta. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība simpozijā.

Kontaktpersona:

simpozija kuratore

Tatjana Černova

tatjana.cernova@daugavpils.lv
www.rotkocentrs.lv