Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs aicina māksliniekus pieteiktis Starptautiskajam Latgales grafikas simpozijam, kurš tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2023. gada 10. – 24. marts

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 10 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un portfolio, vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).


Simpozija organizatori nodrošina:

  1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
  2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
  3. Darba materiālus un instrumentus;
  4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
  5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
  6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2023. gada 24. martā).

Mākslinieki nodrošina:

  1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
  2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
  3. Vismaz divu simpozija laikā radīto darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim, aizpildot zemāk redzamo anketu. Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2023. gada 31. janvāra, netiks pieņemti.

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:

Simpozija žūrija izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus dalībai simpozijā pēc 2023. gada 5. februāra. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība simpozijā.

Kontaktpersona:

simpozija kuratos

Māris Čačka

This form is currently closed for submissions.