Marks Rotko (īstajā vārdā Markus Rotkovičs, 1903 – 1970) bija ceturtais bērns Dvinskas farmaceita Jēkaba Rotkoviča ģimenē. Ģimene dzīvoja Šosejas ielā, kas sākās pie upes Daugavas un pārtapa Pēterburgas šosejā. No Pēterburgas bija nākusi viņa māte Anna Goldina. Bērni atceras, ka tēvam piemita augsti ētiskie ideāli, viņš bijis ideālists, intelektuālis un filantrops, kas trūcīgajiem zāles deva bez maksas. Tēva ietekmē visi bērni aizrāvās ar lasīšanu. Rotko, tāpat kā viņa tēvs un māsa, bija kārs lasītājs (mājās bija bibliotēka ar vairāk nekā 300 krievu un ārzemju literatūras sējumiem) un radinieki atminas, ka viņam patika zīmēt „it īpaši, kad viņam bija jādara kaut kas cits”.

rothko_family

No kreisās: Alberts un Soņa Rotkoviči, viņu brālēns un Markuss un Moiše Rotkoviči, Dvinska, 1912.g., Kenets Rabin.

Visi bērni ieguva laicīgu izglītību. Vienīgi Markuss apmeklēja ebreju garīgo skolu pie sinagogas, kur bija stingrs režīms, bija jāapgūst ivrits un jāskaidro sarežģīti Talmuda teksti. Lai arī Markuss neganti pretojās to darot, mistiskais jūdaisms jaunībā iedvesmoja viņu rakstīt dzeju par Vecās Derības tēmu un kļuva par vienu no galvenajiem iedvesmas avotiem vēlākajos gados.

Salīdzinot ar Marku Šagālu vai Žanu Žaku Russo, Rotko savās gleznās vai vārdos tik bieži nepieminēja savu bērnību dzimtajā pilsētā. Viņa meita Keita ievēroja, ka viņš „savā ziņā bija par to noslēgts”. Viņš meitai izstāstīja, ka viņam tika ļauts gulēt uz ķieģeļu krāsns augšas un par došanos uz skolu ar slidām ziemā pa aizsalušo Daugavu, par biežiem ģimenes piknikiem upes krastos, par braucieniem ar prāmi pāri upei uz kreiso krastu, kur notika gadatirgi ar karuseļiem. Uzreiz ir pamanāms, ka viņa labākās atmiņas ir saistītas ar upi Daugavu. Sarunā ar savu draugu Robertu Mortvelu, Rotko atcerējās brīnišķīgos krievu saulrietus pār upi un plašās horizontālās plaknes.

No šejienes viņš paņēma šo iluzoro ziemeļu gaismu, izkliedētu kā dūmaku savos klasiskajos darbos. Desmit gadu vecumā aizbraucis kopā ar ģimeni uz ASV, Rotko kļuva par izcilu 20.gadsimta mākslinieku, abstraktā ekspresionisma virziena dibinātāju. Pēc Rotko drauga un biogrāfa Dora Aštona teiktā, viņš nekad nepārtrauca identificēt sevi ar krievu kultūru un izjuta nesaraujamu iekšēju saikni ar savu dzimto vietu, lai arī visu savu mūžu nodzīvoja ļoti tālu no tās.

Autors: F. Zaletilo

Šosejas ielas skaiti
Fotoatklātnes no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma.