1. Starptautiskais fotogrāfijas simpozijs

2016. gada 17. – 24. aprīlis, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar nodibinājumu „FotoForma„ aicina māksliniekus pieteikties 1. Starptautiskajam fotogrāfijas simpozijam.
Fotogrāfijas simpozijs paredz diskusiju un radošas darbības savienojuma formātu un tiek rīkots Marka Rotko mākslas centra rezidenču programmas ietvaros. Simpozija vīzija paredz skaidrot gan līdzīgi, gan atšķirīgi domājošu un strādājošu dažādu valstu fotogrāfu pieredzi un radošās spējas Latgales kultūras telpā.

Simpozija mērķis: Attīstīt tēlu radīšanas un lietošanas kompetences jebkurā fotogrāfijas vizuālās valodas iespēju sektorā un radīt unikālus fotogrāfijas darbus.

Simpozija norises vieta un laiks: 2016. gada 17. – 24. aprīlis Daugavpilī, Latvija.

Simpozija dalībnieki: Simpozijā paredzēta 11 profesionālu fotogrāfu un fotogrāfijas mēdijā strādājošu mākslinieku dalība. Dalībnieku atlase notiks konkursa kārtībā, novērtējot iesūtītos pieteikumus (pieteikuma anketa, CV un radošo darbību apliecinoša vizuālā informācija atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem).

Simpozija dalībnieku atlases komisija:

 • Vilnis Auziņš – fotogrāfijas pētnieks, fotogrāfs, „FotoForma„ valdes priekšsēdētājs, simpozija kurators
 • Māris Čačka – mākslinieks, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāvis
 • Alnis Stakle – mākslinieks, Rīgas Stradiņa universitātes fotogrāfijas programmas direktors (Dr.paed.)
 • Solvita Zariņa – māksliniece, digitālās mākslas pētniece, lektore (Dr.art.), Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docente
 • Harijs Daina Liepiņš – vizuālās komunikācijas speciālists, fotogrāfs, „FotoForma„ valdes loceklis

Simpozija organizatori nodrošina:

 1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 3. Darba materiālus, t.s. attēlu un tekstu izdrukas izstādei, projekciju;
 4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācija mākslas profesionālajā vidē, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas, kultūras un profila izglītības iestādēm Daugavpilī;
 6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2016. gada 24. aprīlī).

Mākslinieki nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
 2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
 3. Vismaz divu simpozija laikā radītu darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikums jāsūta elektroniski līdz 2016. gada 7. martam uz e-pastu:  photographysymposium@gmail.com

Pieteikumā jāietver:

 1. PIETEIKUMA ANKETA (lejupielādēt);
 2. CV;
 3. Radošās darbības prezentācijas materiāli: portfolio (vismaz 7 darbu attēlus, ieteicams, lai darbi būtu radīti pēdējo 3 gadu laikā). Iespējams pievienot arī citus informatīvus materiālus elektroniskajā formātā (katalogus, atklātnes u.c.).

Vērtēšanas kārtība:

Simpozija rīkotāji izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus uz 1. Starptautisko fotogrāfijas simpoziju līdz 2016. gada 15. martam.
Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2016. gada 7. marta, netiks izvērtēti.

Dalības apstiprināšana:

Mākslinieks apstiprina savu dalību simpozijā 5 dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, bet ne vēlāk par 2016. gada 20. martu.

Kontaktpersona:

Māris Čačka
maris.cacka@gmail.com
www.rotkocentrs.lv