V Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs

2016. gada 17. – 28. oktobris, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību aicina māksliniekus pieteikties V Starptautiskajam Latgales grafikas simpozijam, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Latgales grafikas simpozijs ir tikšanās, diskusija un radošs darbs Latgales kultūras telpā, kas vieno līdzīgi un atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu grafiķus.

Simpozija mērķis: radīt unikālus laikmetīgās grafikas darbus, veidojot starptautiskās komunikācijas platformu grafikas mākslas nozarē.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2016. gada 17.-28. oktobris

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 11 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).

Simpozija dalībnieku atlases komisija:

 • Māris Čačka – mākslinieks, simpozija kurators, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Valentīns Petjko – mākslinieks, mākslas teorētiķis, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Ieva Nagliņa – māksliniece, Grafikas kameras valdes priekšsēdētāja
 • Nele Zirnīte – māksliniece, Oforta ģildes valdes priekšsēdētāja
 • Alberto Balletti – mākslinieks, profesors (Itālija)
 • Vaidotas Janulis – mākslinieks, profesors (Lietuva)
 • Milos Djordjevic – mākslinieks, profesors (Serbija)

Simpozija organizatori nodrošina:

 1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 3. Darba materiālus;
 4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
 6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2016. gada 28. oktobrī).

Mākslinieki nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
 2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
 3. Vismaz divu simpozija laikā radītu darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikums jāsūta elektroniski līdz 2016. gada 7. martam uz e-pastu graphicsymposium@gmail.com

Pieteikumā jāietver:

 1. PIETEIKUMA ANKETA (Lejupielādēt);
 2. CV;
 3. Mākslinieciskās darbības prezentācijas materiālus: portfolio (vismaz 7 darbu fotogrāfijas, darbiem jābūt radītiem pēdējo 3 gadu laikā). Klāt var pievienot arī citus informatīvus materiālus elektroniskajā formātā (katalogus, atklātnes u.c.).

Vērtēšanas kārtība:

Simpozija rīkotāji izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus uz V Starptautisko Latgales grafikas simpoziju līdz 2016. gada 15. martam.
Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2016. gada 7. marta, netiks izvērtēti.

Dalības apstiprināšana:

Mākslinieks apstiprina savu dalību simpozijā 5 dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, bet ne vēlāk par 2016. gada 20. martu.

Kontaktpersona:

Māris Čačka
maris.cacka@gmail.com
www.rotkocentrs.lv