II STARPTAUTISKAIS TĒLNIECĪBAS SIMPOZIJS
2017. gada 5. maijs – 8. jūnijs, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs aicina individuālus māksliniekus vai mākslinieku grupas līdz 5 cilvēkiem pieteikties II Starptautiskajam tēlniecības simpozijam, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Simpozija mērķis: konkursa kārtā noteikt labāko zirga tēlniecības objekta idejisko risinājumu, balstoties uz Latvijas un ārvalstu mākslinieku iesūtītajiem pieteikumiem. Aicināt labākās idejas autoru radīt laikmetīgu lielformāta zirga tēlniecības objektu Daugavpilī, kas būs pirmā un vienīgā publiski apskatāmā zirga skulptūra Latvijā.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2017. gada 5. maijs – 8. jūnijs

Dalības forma: No iesūtītajiem pieteikumiem simpozija žūrija izvēlēsies līdz 20 autoriem, kuri tiks aicināti iesūtīt Rotko centram zirga modeļus, kas tiks izstādīti simpozija atklāšanas izstādē un iekļauti simpozija katalogā. Realizēt savu ideju uz vietas Daugavpilī tiks uzaicināts viens mākslinieks (vai mākslinieku grupa līdz 5 cilvēkiem), kurš būs ieguvis žūrijas augstāko novērtējumu. Dalībnieku atlase notiks konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un zirga miniatūras foto, kā arī plānoto izmaksu tāme lielformāta objekta izgatavošanai, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).

Simpozija dalībnieku atlases komisija:

 • Valentīns Petjko– simpozija kurators, mākslinieks, mākslas teorētiķis, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Māris Čačka– mākslinieks, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Vaidotas Janulis– mākslinieks, profesors (Lietuva)
 • Sasho Sazdovski – tēlnieks, profesors (Maķedonija)

Simpozija organizatori nodrošina:

 1. mākslinieka vai mākslinieku grupas uzturēšanos Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. telpas darbam;
 3. darba materiālus un instrumentus (aicinām tēlniecības darba iecerei izmantot laikmetīgus un vieglus materiālus, darbu nav plānots kalt vai atliet metālā vai cēlmetālā);
 4. publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanos ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
 6. simpozija / konkursa zirgu miniatūru modeļu izstādi un skulptūras atklāšanu (atklāšana 2017. gada 8. jūnijā).

Mākslinieki nodrošina:

 1. transporta izdevumu līdz Daugavpilij un atpakaļ apmaksu;
 2. zirga modeļa miniatūras dāvinājumu Rotko centram;
 3. tēlniecības objekta dāvinājumu Rotko centram.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz elektroniski līdz 2017. gada 7. martam! Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2017. gada 7. marta, netiks pieņemti.

 Lai pieteiktos simpozijam, jāaizpilda TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMA . Forma aizpildāma angļu valodā.

Pieteikumam jāpievieno pielikums:

 1. CV
 2. Vismaz 3 zirga modeļa foto. Zirga modeļa maksimālie izmēri – 50x50x50 cm. Zirga modelim jābūt izgatavotam no transportēšanai un eksponēšanai derīgiem materiāliem. Papildus pieteikumam var pievienot arī citus informatīvus materiālus (skices, portfolio, katalogus u.c.).
 3. Realizējamās lielformāta skulptūras plānoto izmaksu tāme (kopā ar autoratlīdzību nepārsniedzot 6000 eiro).

Pielikums jāpievieno, ielādējot to kādā no datu pārraides tīkliem (failiem.lv, Dropbox, Google Drive, WeTransfer u.c.), pieteikuma veidlapā norādot to atrašanās vietu – hipersaiti.

Vērtēšanas kārtība: Simpozija rīkotāji izskatīs pieteikumus un līdz 2017. gada 15. martam elektroniski izsūtīs ielūgumus dalībai II Starptautiskajā tēlniecības simpozijā. 20 labāko ideju autori tiks informēti par viņu darbu iekļaušanu simpozija izstādē un katalogā, kā arī tiks aicināti iesniegt zirga modeli Daugavpils Marka Rotko mākslas centram līdz 5. maijam. Modeļu izstādes un lielformāta tēlniecības objekta atklāšana notiks 2017. gada 8. jūnijā. Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2017. gada 7. marta, netiks izvērtēti.

Dalības apstiprināšana: Mākslinieks elektroniski apstiprina savu dalību simpozijā 5 dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 2017. gada 20. martā.

Kontaktpersona: Valentīns Petjko valentins.petjko@gmail.com www.rotkocentrs.lv