2020. gada 1. – 13. marts, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību aicina māksliniekus pieteikties IX Starptautiskajam Latgales grafikas simpozijam, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

Latgales grafikas simpozijs ir tikšanās, diskusija un radošs darbs Latgales kultūras telpā, kas vieno līdzīgi un atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu grafiķus.

Simpozija mērķis: radīt unikālus laikmetīgās grafikas darbus, veidojot starptautiskās komunikācijas platformu grafikas mākslas nozarē.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2020. gada 1. – 13. marts

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 10 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).

Simpozija dalībnieku atlases komisija:          

 • Māris Čačka – mākslinieks, simpozija kurators, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Valentīns Petjko – mākslinieks, mākslas teorētiķis, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Ieva Nagliņa – māksliniece, Grafikas kameras valdes priekšsēdētāja
 • Inga Heamegi – māksliniece (Igaunija)
 • Alberto Balletti – mākslinieks, profesors (Itālija)
 • Vaidotas Janulis – mākslinieks, profesors (Lietuva)
 • Miloš Đorđević– mākslinieks, profesors (Serbija)

 Simpozija organizatori nodrošina:

 1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 3. Darba materiālus;
 4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
 6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2020. gada 13. martā).

Mākslinieki nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
 2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
 3. Vismaz divu simpozija laikā radītu darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 12.janvārim, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMU! Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2020. gada 12. janvāra, netiks pieņemti.

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:

Simpozija žūrija izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus dalībai simpozijā pēc 2020. gada 15. janvāra. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība simpozijā.

Kontaktpersona:

Māris Čačka
maris.cacka@gmail.com
www.rotkocentrs.lv