2019. gada 25. jūnijs – 6. jūlijs, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs aicina māksliniekus pieteikties Starptautiskajam glezniecības simpozijam „Silva Linarte 2019”, kas tiek rīkots Rotko centra rezidenču programmas ietvaros.

5.jūlijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks atklāta simpozija laikā radīto mākslas darbu izstāde.

Simpozijas mērķi:

 1. Apzināties Silvas Linartes mākslas mantojuma unikalitāti.
 2. Veicināt interesi par Daugavpili kā mākslinieciski rosinošu pilsētu;
 3. Ar simpozija dalībnieku darbiem papildināt Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekciju.

Simpozija norises vieta un laiks: Daugavpils, Latvija, 2019. gada 25. jūnijs – 6.jūlijs

Simpozija dalībnieki: Simpozijā piedalās 6 profesionāli mākslinieki. Dalībnieku atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (pieteikuma anketa, CV un vizuālā informācija, kas iesniegta, ievērojot zemāk minētos noteikumus).

Simpozija dalībnieku atlases komisija:

 • Māris Čačka – mākslinieks, vadītāja vietnieks, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Valentīns Petjko – mākslinieks, mākslas teorētiķis, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
 • Mareks Radke – mākslinieks (Vācija);
 • Lars Strandh – mākslinieks (Norvēģija);
 • Ingūna Levša – māksliniece (Latvija);
 • Anita Meldere – māksliniece (Latvija)

Simpozija organizatori nodrošina:

 1. Mākslinieku uzturēšanās izdevumus Daugavpilī (ēdināšana un viesnīca);
 2. Telpas darbam (vienā telpā strādā vairāki mākslinieki);
 3. Darba materiālus un instrumentus;
 4. Publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos, simpozija kataloga izdošana);
 5. Atpūtas iespējas, ekskursijas pa pilsētu un tās apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Daugavpilī;
 6. Simpozija noslēguma izstādi (atklāšana 2019. gada 5.jūlijā).

Mākslinieki nodrošina:

 1. Ceļa izdevumus līdz Daugavpilij un atpakaļ;
 2. Specifiskos darba materiālus un instrumentus;
 3. Vismaz divu simpozija laikā radīto darbu dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 30. martam, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMU! Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2019. gada 30. marta, netiks pieņemti.

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA:

Simpozija žūrija izskatīs pieteikumus un izsūtīs ielūgumus dalībai simpozijā pēc 2019. gada 26. aprīļa. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība simpozijā.

Kontaktpersona:

simpozija kuratore

Tatjana Černova

tatjana.cernova@daugavpils.lv
www.rotkocentrs.lv