Mūžībā devusies izcilā Daugavpils māksliniece Silva Veronika Linarte

Publicēts: 24.07.18

Ir skumji apzināties, ka vairs nesekos sarunas un jaunu radošu ideju realizācijas…

Skumstam pēc brīnišķīgās, iedvesmojošās, vienmēr elegantās un talantīgās mākslinieces un mākslas pedagoģes Silvas Veronikas Linartes /1939-2018/.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem.