Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.18.punktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” informē, ka:

  1. Nenomā nekustamos īpašumus no privātpersonām vai kapitālsabiedrībām;
  2. Iznomā sekojošus nekustamus īpašumus:

2.1.     Neapdzīvojamās telpas 375.40 mplatībā SIA „Daugavpils bokseru klubs” reģ.Nr.41503015140

2.2.     Neapdzīvojamās telpas daļu 5,0 m2 platībā SIA EgoDizains” reģ.Nr.41503057106

2.3.     Neapdzīvojamās telpas daļu 1,0 m2 platībā SIA „Kafe seviss” reģ.Nr.40003419037