Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvā vēstures, mākslas un kultūras vēstures skolotājiem izmantot mācību stundām Rotko centra izstāžu zāles, video zāli un bibliotēku. Plašajās centra izstāžu telpās un daudzveidīgā krājuma bibliotēkā audzināmie var iepazīt mākslas, kultūras vēstures pasauli un pasaules slaveno mākslinieku dzīves stāstus.  Skolotājs, izmantojot Rotko centra resursu – telpas, bibliotēkas krājumu, video arhīvu, var organizēt mācību stundas, pakalpojuma maksa no skolēna 1,50 Eur, skolotājam – bez maksas.