logo

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas administrētā aktivitātes 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” projekts  „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

DARBĪBAS PROGRAMMAS 2007. – 2013.GADAM NOSAUKUMS:

Infrastruktūra un pakalpojumi

PRIORITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS:

3.6. Policentriska attīstība

PASĀKUMA NUMURS UN NOSAUKUMS:

3.6.1. pasākums „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”

AKTIVITĀTE

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas  administrētā aktivitāte 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

PROJEKTS

 „Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”

PROJEKTA PERIODS

2011. gada aprīlis – 2012. gada decembris

VIENOŠANĀS NR.

nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063

PROJEKTU ĪSTENO

Daugavpils pilsētas dome

PROJEKTA MĒRĶIS

Veicināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa–Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, nodrošinot Artilērijas Arsenāla ēkas funkcionalitāti un teritorijas labiekārtošanu Daugavpils Rotko mākslas centra darbībai.

AKTIVITĀTES

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana

Ēkas rekonstrukcijas darbi

Teritorijas labiekārtošanas darbi

Būvuzraudzība

Autoruzraudzība

Projekta publicitāte

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Kopējais finansējums – 2 500 000 LVL,

no kura ERAF finansējums – 2124089,32 LVL; valsts budžeta dotācija – 299871,43 LVL,

pašvaldības finansējums – 74967,86 LVL.