Biroja adrese:

Mihaila ielā 3, Daugavpils
LV-5401, Latvija
Tālrunis: (+371)  654 30250 vai (+371) 654 30253;

E-pasts: rotkocentrs@daugavpils.lv
https://www.rothkocenter.com/

 

Juridiska adrese:
Mihaila ielā 3, Daugavpils
LV-5401, Latvija

 

Mūsu rekvizīti:

Reģ. numurs: 90009938567
Mihaila ielā 3, Daugavpils
Banka: A/S Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV76PARX 0000 8500 6287 8

 

Maksas pakalpojumu rekvizīti:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
reģ. nr. 90009938567

A/S Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22
Konts: LV43PARX 000 08500 6880 7
Subkonts 20801008220