Aleksandra Vasiljeva izstāde- 20.GS. 60. GADU MODE MĀKSLĀ