Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestāde
DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS
reģ. nr. 90009938567

Mihaila iela 3, Daugavpils,
LV-5401, Latvija

facebook twitter Instagram

Māris Čačka
Vadītājs
+371 654 30244
maris.cacka@daugavpils.lv

Zane Melāne
Krājuma departamenta vadītāja
+371 654 30248
zane.melane@daugavpils.lv

Viktors Pētersons
Krājuma glabātājs
+371 654 30248
viktors.petersons@daugavpils.lv

Farida Zaletilo
Ekspozīciju un izstāžu kuratore
+371 654 30279
farida.zaletilo@daugavpils.lv

Valentīns Petjko
Mākslas departamenta vadītājs
+371 654 30279
valentins.petjko@gmail.com

Aivars Baranovskis
Ekspozīciju un izstāžu kurators
+371 654 30279
aivars.baranovskis@daugavpils.lv

Inita Paegle
Komunikācijas un mārketinga departamenta vadītāja
+371 654 30273
inita.paegle@daugavpils.lv

Olga Timšāne
Mākslas producente
+371 654 30273
olga.timsane@daugavpils.lv

Žanna Jemeļjanova
Komercdarbības pakalpojumu speciāliste (rezidence)
+371 654 30250
zanna.jemeljanova@daugavpils.lv

Mairita Folkmane
Izglītības programmu kuratore
mairita.folkmane@daugavpils.lv

Pāvels Terentjevs
Grafiskais dizainers
pavels.terentjevs@daugavpils.lv

Inga Gedžūne
Tulce
+371 654 30279
inga.gedzune@daugavpils.lv

Veronika Maizīte
Personāla vadītāja
+371 654 30244
veronika.maizite@daugavpils.lv

Lilija Kiseļevska
Galvenā grāmatvede
+371 654 30247
lilija.kiselevska@daugavpils.lv

Ināra Skreba
Grāmatvede
+371 654 30247
inara.skreba@daugavpils.lv

Vladimirs Gargazevičs
Jurists
+371 654 30274
vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv

Aleksandrs Vorfolomejevs
Datortīklu uzturēšanas administrators
+371 2 000 293 8
aleksandrs.vorfolomejevs@daugavpils.lv

Jurijs Černovs
Saimniecības departamenta vadītājs
+371 654 30274
jurijs.cernovs@daugavpils.lv

MŪSU REKVIZĪTI

Reģ. numurs: 90009938567
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV26TREL981376600700B

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

MAKSAS PAKALPOJUMU REKVIZĪTI

Reģ. numurs: 90009938567
Banka: A/S Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV43PARX0000850068807
Subkonts 20801008220